Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Arrow up
Arrow down

Thai Thesis & Research Databases

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

 คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) คือโครงการที่รวมเอางานวิชาการฉบับเต็มของทั้งบุคลากรและนิสิตในรูปแบบดิจิทัลเอาไว้ ทางจุฬาฯ บอกว่าเพื่อเป็นการฉลอง 40 ปีของสำนักงานวิทยทรัพยากร เลยจัดการเปิดคลังความรู้นี้ให้สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบ ในคลังก็จะมีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ กระทั่งชุดการเรียนการสอนที่ทางคณะจารย์สร้างขึ้น เลกเชอร์ต่างๆ เรียกได้ว่าเปิดขุมทรัพย์ความรู้ของจุฬาฯ คุ้มค่าในการเข้าไปลองส่องลองโหลด 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักงานวิทยทรัพยากรคลังปัญญาจุฬาฯ (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)ร่วมเฉลิมฉลองโดยการเปิดกว้างมากกว่าที่เคย ด้วยแนวคิด CUIR “Open to Public. Open to All.”
โดยเปิดให้ทุกคนทั้งประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอกสามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไปเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th

Mahidol University

วิทยานิพนธ์แยกตามคณะและวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses  

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่รวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ/สถาบันจำนวน มากกว่า 39 หน่วยงาน ในรูปสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือบูรณาศาสตร์ ปัจจุบันมีผลงานในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
https://repository.li.mahidol.ac.th

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.li.mahidol.ac.th

Thammasat University Digital Collections

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มี Digital Collections เป็นคลังเอกสารออนไลน์ ในคลังของธรรมศาสตร์ก็มีหลายส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ส่วนที่เข้าดูได้เช่น Thammasat University Theses คลังวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ Thammasat University Research คืองานวิจัยของบุคลากร ตัวเว็บอาจจะยังดูยากนิดนึง ต้องลองจิ้มๆ ระบบเสิร์ชดู

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : TU Digital Collections

Kasetsart University Knowledge Repository

คลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ขอบคุณข้อมูลจาก Mr.Chalermdej Taterian)
https://kukr.lib.ku.ac.th   

Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากรก็มีฐานข้อมูล Dspace เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ตัวเว็บนอกจากระบบเสิร์ชแล้ว เรายังสามารถดูวิทยานิพนธ์แยกตามคณะได้ คณะเด่นๆ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม โบราณคดี อักษรก็มีงานวิทยานิพนธ์น่าสนใจเพียบ
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.sure.su.ac.th

CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Search/index/collection:19
หรือ http://cmuir.cmu.ac.th  

ERIC:The Education Resources Information Center

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://eric.ed.gov

PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาคสำคัญทางภาคใต้ก็มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบออนไลน์เหมือนกัน PSU Knowledge Bank เป็นคลังความรู้ที่เราสามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ แถมตัวมหาวิทยาลัยยังจัดงานวิจัยไว้ภายใต้คณะวิชาต่างๆ ลองไปกดดู

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://kb.psu.ac.th/psukb

ThaiLIS

ThaiLIS ถือเป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ฐานแรกๆ ของบ้านเราที่รวมเอางานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้ ใครที่สนใจทำวิจัยอะไร หัวข้ออะไรก็มักจะลองมาดูที่นี่ มาหาข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ก่อน ทางเว็บก็อาจจะเก่านิดหนึ่ง และใครที่อยากจะเข้าใช้ก็ต้องมีการสมัครสมาชิกก่อน ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรม VPN หากต้องการสืบค้นข้อมูลจากภายนอก

ดาวน์โหลด / ติดตั้ง VPN
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

Google Scholar

ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการอีกด้วย

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://scholar.google.com 

Digital Research Information Center

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยในประเทศทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางองค์กรก็เปิดศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์จากนักวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งฐานข้อมูลก็มีตัวไฟล์ดิจิทัลบ้าง ไม่มีบ้าง และการจะเข้าใช้ฐานต้องทำการลงทะเบียนก่อน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index

NU Digital Repository มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace 
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.journal.nu.ac.th

ThaiEdResearch สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฐานวิจัยข้อมูลทางการศึกษาที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่ องค์กร/ หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เช่น กฎหมายการศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา, นโยบายการศึกษา, หลักสูตรและการเรียนรู้ เป็นต้น

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.thaiedresearch.org/index.php

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://tnrr.nriis.go.th

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dpu.ac.th/dpuir/thesis.html 

Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://researchgateway.in.th (สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน)

งานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.krisdika.go.th/th/researches-law-essay  

ปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/LIBMAHIDOL/posts/3029460030467734

งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

ผลงานการวิจัยด้านวิชาการ กระทรวงแรงงาน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.mol.go.th/academician/research_mol

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://urms.stou.ac.th/Account/Login?ReturnUrl=/ 

ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp 

งานวิจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://knowledge.tijthailand.org/en/publication 

งานวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ.)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://research.culture.go.th

ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://nlrc.mol.go.th

SWUDiscovery ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://search.swu.ac.th

วิทยานิพนธ์ ม.บูรพา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3yeTIEB 

 Academic Resource Center ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/2MSxvGz

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://ird.rmutt.ac.th/?page_id=2891

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://repository.nida.ac.th 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3qkoxAp

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://library.mju.ac.th/mjudc

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.updc.clm.up.ac.th

ฐานข้อมูล งานวิจัย มทร.ธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://urms.rmutt.ac.th

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3bEEqOe

คลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3bERUcO

คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dspace.spu.ac.th

STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://stdb.mhesi.go.th/research

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.fpo.go.th/eresearch

  • Hits: 345594
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District 3rd floor,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: (66) 02 206 2000 Ext. 4101, 4103
Mon-Fri : 10.00 - 21.00 hrs.
Sat-Sun : 08.30 - 16.30 hrs.
Public Holidays : 10.00 - 21.00 hrs.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow Us

facebook like box joomla
Copyright © 2017 CMMU Library. All Rights Reserved.