Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Arrow up
Arrow down
test2.jpg

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

 คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) คือโครงการที่รวมเอางานวิชาการฉบับเต็มของทั้งบุคลากรและนิสิตในรูปแบบดิจิทัลเอาไว้ ทางจุฬาฯ บอกว่าเพื่อเป็นการฉลอง 40 ปีของสำนักงานวิทยทรัพยากร เลยจัดการเปิดคลังความรู้นี้ให้สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบ ในคลังก็จะมีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ กระทั่งชุดการเรียนการสอนที่ทางคณะจารย์สร้างขึ้น เลกเชอร์ต่างๆ เรียกได้ว่าเปิดขุมทรัพย์ความรู้ของจุฬาฯ คุ้มค่าในการเข้าไปลองส่องลองโหลด 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักงานวิทยทรัพยากรคลังปัญญาจุฬาฯ (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)ร่วมเฉลิมฉลองโดยการเปิดกว้างมากกว่าที่เคย ด้วยแนวคิด CUIR “Open to Public. Open to All.”
โดยเปิดให้ทุกคนทั้งประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอกสามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไปเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th

Mahidol University

วิทยานิพนธ์แยกตามคณะและวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses  

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่รวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ/สถาบันจำนวน มากกว่า 39 หน่วยงาน ในรูปสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือบูรณาศาสตร์ ปัจจุบันมีผลงานในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
https://repository.li.mahidol.ac.th

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.li.mahidol.ac.th

Thammasat University Digital Collections

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มี Digital Collections เป็นคลังเอกสารออนไลน์ ในคลังของธรรมศาสตร์ก็มีหลายส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ส่วนที่เข้าดูได้เช่น Thammasat University Theses คลังวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ Thammasat University Research คืองานวิจัยของบุคลากร ตัวเว็บอาจจะยังดูยากนิดนึง ต้องลองจิ้มๆ ระบบเสิร์ชดู

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : TU Digital Collections

Kasetsart University Knowledge Repository

คลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ขอบคุณข้อมูลจาก Mr.Chalermdej Taterian)
https://kukr.lib.ku.ac.th   

Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากรก็มีฐานข้อมูล Dspace เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ตัวเว็บนอกจากระบบเสิร์ชแล้ว เรายังสามารถดูวิทยานิพนธ์แยกตามคณะได้ คณะเด่นๆ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม โบราณคดี อักษรก็มีงานวิทยานิพนธ์น่าสนใจเพียบ
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.sure.su.ac.th

CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Search/index/collection:19
หรือ http://cmuir.cmu.ac.th  

ERIC:The Education Resources Information Center

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://eric.ed.gov

PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาคสำคัญทางภาคใต้ก็มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบออนไลน์เหมือนกัน PSU Knowledge Bank เป็นคลังความรู้ที่เราสามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ แถมตัวมหาวิทยาลัยยังจัดงานวิจัยไว้ภายใต้คณะวิชาต่างๆ ลองไปกดดู

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://kb.psu.ac.th/psukb

ThaiLIS

ThaiLIS ถือเป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ฐานแรกๆ ของบ้านเราที่รวมเอางานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้ ใครที่สนใจทำวิจัยอะไร หัวข้ออะไรก็มักจะลองมาดูที่นี่ มาหาข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ก่อน ทางเว็บก็อาจจะเก่านิดหนึ่ง และใครที่อยากจะเข้าใช้ก็ต้องมีการสมัครสมาชิกก่อน ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรม VPN หากต้องการสืบค้นข้อมูลจากภายนอก

ดาวน์โหลด / ติดตั้ง VPN
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

Google Scholar

ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการอีกด้วย

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://scholar.google.com 

Digital Research Information Center

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยในประเทศทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางองค์กรก็เปิดศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์จากนักวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งฐานข้อมูลก็มีตัวไฟล์ดิจิทัลบ้าง ไม่มีบ้าง และการจะเข้าใช้ฐานต้องทำการลงทะเบียนก่อน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index

NU Digital Repository มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace 
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.journal.nu.ac.th

ThaiEdResearch สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฐานวิจัยข้อมูลทางการศึกษาที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่ องค์กร/ หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เช่น กฎหมายการศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา, นโยบายการศึกษา, หลักสูตรและการเรียนรู้ เป็นต้น

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.thaiedresearch.org/index.php

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://tnrr.nriis.go.th

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dpu.ac.th/dpuir/thesis.html 

Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://researchgateway.in.th (สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน)

งานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.krisdika.go.th/th/researches-law-essay  

ปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/LIBMAHIDOL/posts/3029460030467734

งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

ผลงานการวิจัยด้านวิชาการ กระทรวงแรงงาน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.mol.go.th/academician/research_mol

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://urms.stou.ac.th/Account/Login?ReturnUrl=/ 

ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp 

งานวิจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://knowledge.tijthailand.org/en/publication 

งานวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ.)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://research.culture.go.th

ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://nlrc.mol.go.th

SWUDiscovery ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://search.swu.ac.th

วิทยานิพนธ์ ม.บูรพา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3yeTIEB 

 Academic Resource Center ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/2MSxvGz

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://ird.rmutt.ac.th/?page_id=2891

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://repository.nida.ac.th 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3qkoxAp

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://library.mju.ac.th/mjudc

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.updc.clm.up.ac.th

ฐานข้อมูล งานวิจัย มทร.ธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://urms.rmutt.ac.th

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3bEEqOe

คลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3bERUcO

คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dspace.spu.ac.th

STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://stdb.mhesi.go.th/research

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.fpo.go.th/eresearch

National Library of Medicine

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 • Hits: 362932

 

Welcome to Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR)

Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) is the institutional repository which collects and preserves the scholarly works both published and unpublished of Mahidol University’s member for 39 faculties in Mahidol University. It is available in digital formats and display in the form of bibliographies, abstracts and full texts. This is comprised of 

 •  Articles from International Databases
 •  Articles from Mahidol University’s journal
 •  Scholarly work of non-academic staff (Analysis Report, Synthesis Report, Work Manual)
 •  Proceeding Document
 •  Research Report
 •  Books / Textbooks (Cover, Title page, Preface, Table of contents)

The information can be retrieved from https://repository.li.mahidol.ac.th/home
For more information on repository deposits, please contact us at Mahidol University Repository Division, Scholarly Resources Department Tel. 02 800 2680 ext. 4306 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tags: CMMU E-Database

 • Hits: 9575
31166849_1712614672152283_4759140715374575616_n.png


 

EBSCO Open Dissertations :Open Access database

OpenDissertations.org is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs that brings an innovative approach to increasing traffic and discoverability of ETD research. This new collaboration extends the work started in 2014, when EBSCO and the H.W. Wilson Foundation created American Doctoral Dissertations which contained indexing from the H.W. Wilson print publication, Doctoral Dissertations Accepted by American Universities, 1933-1955. In 2015, the H.W. Wilson Foundation agreed to support the expansion of the scope of the American Doctoral Dissertations database to include records for dissertations and theses from 1955 to the present.

แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์ Free กว่า 500,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

http://bit.ly/2qXSvNx

 • Hits: 12154
ftf_logo.jpg


Journal and Article Discovery Made Easy

Today’s users expect an intuitive, time-saving experience when searching for journals and articles. With Full Text Finder (FTF) library users enjoy as much. FTF delivers a predictive search experience and includes a host of features from responsive auto-complete ranked by popularity of titles, to known-item search, to full-text linking, relevance ranking, and discipline-specific browsing.

 

Full Text Finder delivers a modern experience by providing:

 • Seamless Discovery Integration - A single place for users to conduct standard discovery as well as known-item citation lookup in a seamless and integrated manner.
 • Responsive Auto-complete - The most advanced auto-complete technology in the industry. It anticipates what a user is looking for, eliminates the need to navigate an antiquated alphabet directory, and does away with the endless hunt-and-peck browsing to find a specific title. As such, FTF is orders of magnitude faster and more efficient for library users.
 • Publication-Targeted Full Text Search - The ability for users to quickly and easily target their search to the full text within a title.
 • Discipline-Specific Browse - A simplified subject browse with built-in searching, eliminating a place where most users traditionally give up when they try to find titles related to a particular topic.
 • State-of-the-Art Linking - Seamless integration of OpenURL linking and smartlinks that are guaranteed to get users directly to the full text without traditional linker menus.
 • Faceting of Publication Search Results - The ability for users to quickly narrow search results to only those that are most relevant.

 

Full Text Finder Tutorial
 Search ( Connect to VPN@Mahidol )

 • Hits: 6205
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District 3rd floor,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: (66) 02 206 2000 Ext. 4101, 4103
Mon-Fri : 10.00 - 21.00 hrs.
Sat-Sun : 08.30 - 16.30 hrs.
Public Holidays : 10.00 - 21.00 hrs.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow Us

Copyright © 2017 CMMU Library. All Rights Reserved.